حراج

کد حراج
356
عنوان حراج
فروش انواع راک های خالی
شماره حراج
حراج شماره 10‏/98
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
3000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1398/04/18
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1398/05/13 - 09:30
زمان آغاز خرید
1398/04/22 - 00:00
زمان پایان خرید
1398/05/02 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره  10‏/98  

فروش  انواع راک های خالی

 

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد فروش انواع راک های خالی در انبار ملزومات خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند. دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر80 ریال ( هشتاد میلیون  ریال ) جهت گروه 1 حراج و
مبلغ 000ر000ر40 ریال ( چهل میلیون ریال ) جهت گروه 2 حراج می باشد0

2‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر3 ریال ( سه میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهار شنبه مورخ  98.05.02 می باشد

‏‏‏4‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏/9 صبح روز یکشنبه مورخ 98.05.13 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران