حراج

کد حراج
355
عنوان حراج
فروش تجهیزات اسقاط مناطق مخابراتی 6 و 7 و اثاثیه اداری اسقاط ساختمان شهید یگانه ( شادمان)
شماره حراج
حراج شماره 9‏‏‏/98
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2500000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1398/04/05
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1398/05/06 - 09:30
زمان آغاز خرید
1398/04/05 - 00:00
زمان پایان خرید
1398/04/26 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره  9‏‏‏/98  

فروش تجهیزات اسقاط مناطق مخابراتی 6 و 7

و اثاثیه اداری اسقاط ساختمان شهید یگانه ( شادمان)

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد نسبت به فروش تجهیزات اسقاط مناطق مخابراتی 6 و 7 و اثاثیه اداری اسقاط ساختمان شهید یگانه( شادمان) خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند . دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر70ریال ( هفتاد میلیون ریال) می باشد0

2‏‏‏‏‏‏- بهای اسناد 000ر500ر2 ریال ( دو میلیون و پانصد هزار ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهارشنبه مورخ 26‏/4‏/98 می باشد.

‏‏‏4‏‏‏‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏‏‏‏/9 صبح روز یکشنبه مورخ  6‏/5‏/98 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ‏‏‏- منطقه تهران