حراج

کد حراج
354
عنوان حراج
فروش تجهیزات مخابراتی اسقاط و خارج از رده
شماره حراج
حراج شماره 8‏‏‏/98
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1398/03/29
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1398/04/31 - 09:30
زمان آغاز خرید
1398/03/29 - 00:00
زمان پایان خرید
1398/04/19 - 23:59

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره  8‏‏‏/98  

فروش  تجهیزات مخابراتی اسقاط و خارج از رده

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد تجهیزات مخابراتی اسقاط و خارج از رده خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند.دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر50ریال (پنجاه میلیون ریال) می باشد0

2‏‏‏‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهارشنبه 19‏/4‏/98 می باشد .

‏4‏‏‏‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏‏‏‏/9 صبح روز دوشنبه مورخ 31‏‏‏/4‏‏‏/98 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ‏‏‏- منطقه تهران