حراج

کد حراج
351
عنوان حراج
فروش تجهیزات خارج از رده مرکز ولیعصر
شماره حراج
حراج شماره 7‏/98
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1398/03/05
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1398/04/23 - 09:30
زمان آغاز خرید
1398/03/05 - 00:00
زمان پایان خرید
1398/04/17 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره  7‏/98  

فروش  تجهیزات خارج از رده مرکز ولیعصر

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد  تجهیزات و اقلام خارج از رده مرکز ولیعصر خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر40 (  چهل میلیون ریال) می باشد0

2‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز دوشنبه مورخ  98.04.17 می باشد

‏‏‏4‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏/9 صبح روز یکشنبه مورخ 98.04.23 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران