حراج

کد حراج
350
عنوان حراج
فروش تجهیزات DVM خارج از رده مرکز شهید قدوسی و مرکز شهید مدنی
شماره حراج
حراج شماره 6‏‏/98
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1398/02/30
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1398/04/10 - 09:30
زمان آغاز خرید
1398/02/28 - 00:00
زمان پایان خرید
1398/03/27 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره  6‏‏/98  

فروش تجهیزات DVM خارج از رده مرکز شهید قدوسی و مرکز شهید مدنی

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد اقلام و تجهیزات  DVM خارج از رده مرکز شهید قدوسی و مرکز شهید مدنی خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند. داوطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر50ریال (  پنجاه میلیون ریال) می باشد0

2‏‏‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز دوشنبه مورخ 27‏/3‏/98 می باشد.

‏‏‏4‏‏‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏‏‏/9 صبح روز دوشنبه مورخ 10‏‏/4‏‏/98 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ‏‏- منطقه تهران