حراج

کد حراج
348
عنوان حراج
فروش 12000کیلوگرم خرده سیم و کابل
شماره حراج
حراج شماره 4‏‏/98
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1398/02/11
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1398/03/19 - 09:30
زمان آغاز خرید
1398/02/11 - 00:00
زمان پایان خرید
1398/03/09 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره  4‏‏/98  

فروش  12000کیلوگرم خرده سیم و کابل

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد نسبت به فروش 12000 کیلوگرم خرده سیم و کابل خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند.دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر235ریال (دویست و سی و پنج میلیون  ریال) می باشد0

2‏‏‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر2 ریال ( دو میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز یکشنبه مورخ  9‏‏/3‏‏/98می باشد.

‏‏‏4‏‏‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏‏‏/9 صبح روز یکشنبه مورخ 19‏‏/3‏‏/98 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ‏‏- منطقه تهران