حراج

کد حراج
347
عنوان حراج
فروش تجهیزات انبار واوان
شماره حراج
حراج شماره 3‏/98
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1398/02/09
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1398/03/08 - 09:30
زمان آغاز خرید
1398/02/09 - 00:00
زمان پایان خرید
1398/02/29 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره  3‏/98  

فروش تجهیزات انبار واوان   

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد تجهیزات انبار واوان خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر220 (  دویست و بیست میلیون  ریال) می باشد0

2‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر2 ریال ( دو میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز یکشنبه مورخ  98.2.29می باشد.

‏‏‏4‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏/9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.3.8 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران