حراج

کد حراج
346
عنوان حراج
فروش تجهیزات اسقاط و خارج از رده و مازاد
شماره حراج
حراج شماره 2‏/98
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1398/01/27
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1398/02/23 - 09:30
زمان آغاز خرید
1398/01/28 - 00:00
زمان پایان خرید
1398/02/14 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره  2‏/98  

فروش  تجهیزات اسقاط و خارج از رده و مازاد

 

 

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد  تجهیزات اسقاط و خارج از رده و مازاد انبار فرجام خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر250 ریال (  دویست و پنجاه میلیون  ریال) می باشد0

2‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر2 ریال ( دو میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز شنبه مورخ  98.02.14 باشد

‏‏‏4‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏/9 صبح روز دوشنبه مورخ 98.02.23 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ‏- منطقه تهران