حراج

کد حراج
332.01
عنوان حراج
اصلاحیه فروش تجهیزات تاسیساتی اسقاط
شماره حراج
حراج شماره 12‏/97
وضعیت
اصلاحیه
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات

اصلاحیه شماره دو

حراج شماره 12‏/97

‏- بدینوسیله به اطلاع کلیه خریداران اسناد حراج مذکور موضوع فروش تجهیزات تاسیساتی اسقاط می رسانند :

هشت دستگاه پکیج ردیف 4 لیست حراج مذکور به چهار دستگاه تقلیل می یابد.

‏- بدیهی است سایر شرایط و مفاد حراج به قوت خود باقی است .