حراج

کد حراج
332
عنوان حراج
فروش تجهیزات تاسیساتی اسقاط
شماره حراج
حراج شماره 12 ‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/12/01
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/12/20 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/12/01 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/12/11 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خرید

حراج شماره 12 ‏/97  

فروش تجهیزات تاسیساتی  اسقاط

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد  تجهیزات تاسیساتی اسقاط خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر90ریال (  نود میلیون ریال) می باشد0

2‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال ) می باشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز شنبه مورخ 97.12.11 می باشد.

‏‏‏4‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏/9 صبح روز دوشنبه مورخ 97.12.20 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.