حراج

کد حراج
324
عنوان حراج
فروش سیم رانژه و خرده سیم و کابل
شماره حراج
حراج شماره 10‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/10/15
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/11/15 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/10/15 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/11/03 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

حراج شماره  10‏/97  

فروش سیم رانژه و خرده سیم و کابل

 

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد سیم رانژه و خرده سیم و کابل خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر100ریال (  یکصد میلیون  ریال) می باشد0

2‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهار شنبه مورخ  97.11.3می باشد

‏‏‏4‏-زمان برگزاری حراج : ساعت 30‏/9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.11.15 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏-طبقه نهم اتاق 907 می باشد.

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران