حراج

کد حراج
305
عنوان حراج
فروش تجهیزات و اقلام اقساط
شماره حراج
آگهی حراج عمومی شماره 8‏‏.97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/09/17
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/09/28 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/09/17 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/09/21 - 23:59

 

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 8‏‏.97

فروش تجهیزات و اقلام اقساط 

 

      شرکت مخابرات ایران‏- منطقه تهران در نظر دارد تجهیزات و اقلام اسقاط انبار فرجام خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید و اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏‏- بهای اسناد 000‏‏ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر 80  ریال ( هشتاد میلیون ریال ) می باشد0  

2‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهارشنبه مورخ 97.9.21 می باشد.

3‏‏‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏‏‏:9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97.9.28 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

آدرس سايت اينترنتي شركت مخابرات منطقه تهران