مزایده

کد مزایده
298
عنوان مزایده
فروش املاک موسسه افق پایتخت
شماره مزایده
1/هـ/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
700000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/08/12
نام روزنامه
همشهری
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/09/11 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/08/13 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/08/26 - 23:59