فراخوان

کد فراخوان
297
عنوان فراخوان
بهره برداری از مجموعه ورزشی شهید مفتح
شماره فراخوان
1
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
30000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/08/07
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/08/28 - 10:00
زمان آغاز خرید
1397/08/12 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/08/20 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

فراخوان

بهره برداری از مجموعه ورزشی  شهید مفتح

 

شرکت مخابرات ایران ‏‏‏- منطقه تهران در نظر دارد بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید مفتح واقع در تهران اتوبان همت خروجی پاسداران اول دو راهی پاسداران نبش نگارستان یکم مجموعه ورزشی شهید مفتح در سه طبقه ( زیر زمین  ، همکف و طبقه اول ) به همراه اجناس  موجود به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . دواطلبین شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ انتشار آگهی پس از واریز مبلغ 000ر000ر30 ریال (9% مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز 1700080730171 در متن فرم واریزی در ساعات اداری بنشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد فراخوان را دریافت نمایند . و پس از تهیه پرینت اسناد ، باتوجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را تنظیم و در دو پاکت (الف و ب )  لاک و مهر شده به نشانی ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند .

1‏‏- سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ 000ر000ر200 ریال ( دویست میلیون ریال) می باشد0

2‏‏- زمان شروع فروش اسناد فراخوان : روز شنبه مورخ 12‏/8‏/97  می باشد.

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز یک  شنبه مورخ 20‏/8‏/97 می باشد0

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی: تاساعت 30‏‏‏:14 صبح روز  یک شنبه مورخ 27‏/8‏/97 می باشد .

5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل تحویل پاکات به نشانی  : تهران‏‏‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏‏‏-طبقه سوم‏‏‏‏‏- اتاق 302 ‏‏‏‏‏-واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی

6‏‏- تاریخ برگزاری فراخوان : ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ  28‏/8‏/97 می باشد .

7‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری فراخوان:تهران،اتوبان کردستان،نبش خ سهیل،ساختمان شاهد،طبقه نهم،اتاق 907 ( اتاق جلسه)

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران