مناقصه

کد مناقصه
296
عنوان مناقصه
خرید کابل دراپ نوری 12 کر هوایی
شماره مناقصه
آگهی مناقصه شماره 6/ت/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/08/01
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/08/29 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/08/02 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/08/15 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی مناقصه شماره 6/ت/97

خرید کابل دراپ نوری 12 کر هوایی

 

 مخابرات منطقه تهران در نظر دارد نسبت به خرید 000,50 متر کابل دراپ نوری 12 کر هوایی
 
(ODSWC/SM 1*12) از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله‌ای، منطبق با اسناد مناقصه پیوست به صورت 100% ریالی اقدام نماید. لذا اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه که از تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگی‌های فروش آنها باشند می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی با رعایت موارد زیر، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن پیشنهاد خود را تنظیم و ارائه نمایند.

  1. نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند با مراجعه به سایت مخابرات منطقه تهران به نشانی www.tct.ir بخش آگهی‌ها/آگهی‌های مناقصه و با انتخاب این آگهی پس از تکمیل مشخصات کامل شرکت و پرداخت اینترنتی بهای اسناد، اسناد مناقصه را از طریق سایت دریافت نمایند.
  2. بهای اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه باید بهای اسناد به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال را به صورت اینترنتی به شرح بند یک پرداخت نمایند.
  3. مهلت خرید اسناد مناقصه: متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 97.8.15 بهای اسناد را واریز و اسناد مناقصه را از سایت دریافت نمایند.
  4. میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 000ر633ر353 (سیصد و پنجاه و سه میلیون و ششصد و سی و سه هزار) ریال می‌باشد که مناقصه‌گران می‌بایستی جهت شرکت در مناقصه، مبلغ سپرده را به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا چک رمزدار بانکی به نام شرکت مخابرات ایران- منطقه تهران ارائه نمایند.
  5. آخرین مهلت و محل تحویل پاکت‌های پیشنهاد: متقاضیان باید حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 97.8.28 پاکت‌های پیشنهادی خود را به نشانی: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، ساختمان شاهد، طبقه سوم، اتاق 302، معاونت مالی، تدارکاتی و منابع انسانی- اداره مالی و اداری، تحویل و رسید دریافت نمایند.
  6. زمان و مکان بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 97.8.29 در محل کمیسیون معاملات شرکت مخابرات ایران- منطقه تهران واقع در خیابان استاد نجات الهی شمالی، نرسیده به بیمارستان میرزا کوچک‌خان، ساختمان شماره یک مخابرات منطقه تهران، طبقه سوم.

 

                                        روابط عمومی مخابرات منطقه تهران