مناقصه

کد مناقصه
294
عنوان مناقصه
خرید 35 قلم تجهیزات یدکی دیتا
شماره مناقصه
آگهی مناقصه شماره 5/ت/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/07/18
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/08/27 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/07/18 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/08/15 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی مناقصه شماره 5/ت/97

خرید 35 قلم تجهیزات یدکی دیتا

 

 مخابرات منطقه تهران در نظر دارد نسبت به خرید35 قلم  تجهیزات یدکی دیتا از طریق برگزاری مناقصه عام، منطبق با اسناد مناقصه پیوست به صورت 100% ریالی اقدام نماید. لذا اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی با رعایت موارد زیر، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن پیشنهاد خود را تنظیم و ارائه نمایند.

  1. نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند با مراجعه به سایت مخابرات منطقه تهران به نشانی www.tct.ir بخش آگهی‌ها/آگهی‌های مناقصه و با انتخاب این آگهی پس از تکمیل مشخصات کامل شرکت و پرداخت اینترنتی بهای اسناد، اسناد مناقصه را از طریق سایت دریافت نمایند.
  2. بهای اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه باید بهای اسناد به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال را به صورت اینترنتی به شرح بند یک پرداخت نمایند.
  3. مهلت خرید اسناد مناقصه: متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 97.8.15 بهای اسناد را واریز و اسناد مناقصه را از سایت دریافت نمایند.
  4. میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برای بخش A 1.540.000.000 ریال وبرای بخش B 210.000.000 ریال می‌باشد که مناقصه‌گران می‌بایستی جهت شرکت در هر بخش و یا در دو بخش مناقصه، مبلغ سپرده مربوطه را به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا چک رمزدار بانکی به نام شرکت مخابرات ایران- منطقه تهران ارائه نمایند.
  5. آخرین مهلت و محل تحویل پاکت‌های پیشنهاد: متقاضیان باید حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97.8.26 پاکت‌های پیشنهادی خود را به نشانی: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، ساختمان شاهد، طبقه سوم، اتاق 302، معاونت مالی، تدارکاتی و منابع انسانی- اداره مالی و اداری، تحویل و رسید دریافت نمایند.
  6. زمان و مکان بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.8.27 در محل کمیسیون معاملات شرکت مخابرات ایران- منطقه تهران واقع در خیابان استاد نجات الهی شمالی، نرسیده به بیمارستان میرزا کوچک‌خان، ساختمان شماره یک مخابرات منطقه تهران، طبقه سوم.

 

          روابط عمومی مخابرات منطقه تهران