مزایده

کد مزایده
293
عنوان مزایده
فروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید قندی و قدس
شماره مزایده
مزایده شماره م 6 .ت .97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/07/10
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/08/06 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/07/11 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/07/25 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

مزایده شماره م 6 .ت .97

فروش  سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید قندی و قدس  

 

شرکت مخابرات منطقه ایران منطقه تهران در نظر دارد  سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید قندی و قدس خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 0 دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد مزایده در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت (الف وب )تنظیم ولاک ومهر شده به نشانی ذیل تسلیم ورسید دریافت نمایند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 000ر000ر850 ریال (  هشتصد و پنجاه  میلیون  ریال) می باشد0

2‏‏- بهای اسناد 000ر000ر2 ریال ( دو میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهار شنبه مورخ  97.7.25می باشد0

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی: تاساعت 30‏‏‏:14 صبح روز شنبه مورخ 8،5 ،97 می باشد .

5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل تحویل پاکات به نشانی  : تهران‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏-طبقه سوم‏‏‏- اتاق 302 ‏‏‏-واحد تدارکات اداره مالی ، اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی .

6‏‏‏- تاریخ برگزاری مزایده : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.8.6 می باشد .

7‏‏‏‏- محل برگزاری مزایده : تهران خیابان نجات الهی شمالی طبقه سوم کمیسیون معاملات

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران