فراخوان

کد فراخوان
292
عنوان فراخوان
انجام خدمات پزشکی و درمانی در حد فوریتهای پزشکی
شماره فراخوان
2
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/07/07
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/07/18 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/07/07 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/07/17 - 23:59

فراخوان

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

اداره کل تدارکات وخدمات منطقه تهران در نظر دارد انجام خدمات پزشکی و درمانی در حد فوریتهای پزشکی مورد نیاز کارکنان خود را در مطب به نشانی : بزرگراه کردستان نرسیده به خیابان ملاصدرا نبش خیابان سهیل ساختمان شاهد برج غربی طبقه اول را به افراد واجد شرایط ( پزشک با پروانه طبابت در تهران ) واگذار نماید . داوطلبین در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت شرکت مخابرات ایران منطقه تهران به آدرس www.tct.irمراجعه نمایند .

شرایط شرکت در فراخوان بشرح ذیل می باشد :

 1. داشتن مجوز فعالیت درمانی از واحدهای مربوطه در وزارت بهداشت و درمان و یا ( پروانه مطب )
 2. تامین پرسنل متخصص براساس فرم پیوست ( پزشک یکنفر پرستار آقا یکنفر پرستار خانم یکنفر)
 3. قرارداد با بیمه تامین اجتماعی  و خدمات درمانی به عنوان بیمه گر اول
 4. دارابودن بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و اورژانس
 5. قرارداد با متولی ذیربط جهت حمل پسماند پزشکی و همچنین با موسسات دارای آمبولانس جهت حمل بیمار
 6. تهیه لوازم و موارد مصرفی جاری درمانی و غیردرمانی مورد نیاز مراکز فوریتهای پزشکی براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان
 7. بابت ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی در حد فوریتهای پزشکی حق دریافت هیچگونه وجهی ازمراجعین و بیماران را ندارند.
 8. پیشنهاددهندگان می بایست 2 برگ اسناد فراخوان شامل ( الف ) شرایط شرکت در فراخوان ب ) فرم پیشنهاد قیمت را پس از مطالعه امضاء و مهر نموده و سپس در پاکت در بسته تحویل نمائید .
 9. پیشنهاد دهنده می بایست مبلغ 000ر000ر105 ریال را بعنوان تضمین پیشنهاد بصورت چک بانکی در وجه حساب شماره 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با شناسه واریزی 1700080664150 به نام شرکت مخابرات ایران منطقه تهران را ارائه نمایند .
 10. پیشنهادات مشروط ، بدون تضمین و مخدوش و فاقد مهر و امضاء رسیدگی نخواهد شد .
 11. کلیه کسور قانونی متعلقه اعم از حق بیمه ، عوارض ، مالیات و غیره به عهده پیشنهاد دهنده می باشد .
 12. شرکت مخابرات در رد یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار بوده و ارائه پیشنهاد قیمت هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهنده ایجاد نمی کند .

پیشنهاد دهندگان پاکات پیشنهاد خود را تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 17‏/7‏/97 به ساختمان شاهد اداره کل تدارکات و خدمات طبقه نهم اتاق 1‏/929 تحویل نمایند .

 

 

 

 

امضاء و مهر پیشنهاد دهنده

 

روابط عمومی

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران