حراج

کد حراج
286
عنوان حراج
فروش تجهیزات DVM
شماره حراج
آگهی حراج عمومی شماره 7‏‏‏.97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/07/01
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/06/31 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/07/01 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/07/11 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 7‏‏‏.97

فروش تجهیزات DVM

 

      شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد تجهیزات  DVM خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید و اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر31 ریال ( سی و یک میلیون ریال ) می باشد.  

2‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهارشنبه مورخ   97.7.11می باشد.

3‏‏‏‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 9.30 صبح روز دوشنبه مورخ 97.7.23 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران