حراج

کد حراج
283
عنوان حراج
فروش 10 تن انواع سیم و کابل
شماره حراج
آگهی حراج عمومی شماره 6‏‏ر97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/06/17
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/07/04 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/06/17 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/06/21 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 6‏‏ر97

فروش  10 تن انواع سیم و کابل

 

      شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد 10 تن سیم و کابل اسقاط وخارج از رده خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج 10 تن سیم و کابل اسقاط و خارج از رده در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر180 ریال ( یکصد و هشتاد میلیون ریال ) می باشد0  

2‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز  چهارشنبه مورخ 21‏‏ر06‏‏ر97 می باشد0

3‏‏‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏‏‏ر9 صبح روزچهار شنبه مورخ 04‏ر07‏ر97 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران