مناقصه

کد مناقصه
282
عنوان مناقصه
خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR9010 (Gateway)
شماره مناقصه
آگهی مناقصه 4/ت/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/05/30
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/07/01 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/05/30 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/06/18 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی مناقصه شماره 4/ت/97

خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR9010 (Gateway)

 

 مخابرات منطقه تهران در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات یدکی روترهای (Gateway)ASR9010 از طریق برگزاری مناقصه عام، منطبق با اسناد مناقصه پیوست به صورت 100% ریالی اقدام نماید. لذا اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی با رعایت موارد زیر، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن پیشنهاد خود را تنظیم و ارائه نمایند.

  1. نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند با مراجعه به سایت مخابرات منطقه تهران به نشانی www.tct.ir بخش آگهی‌ها/آگهی‌های مناقصه و با انتخاب این آگهی پس از تکمیل مشخصات کامل شرکت و پرداخت اینترنتی بهای اسناد، اسناد مناقصه را از طریق سایت دریافت نمایند.
  2. بهای اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه باید بهای اسناد به مبلغ 000ر000ر2 (دو میلیون) ریال را به صورت اینترنتی به شرح بند یک پرداخت نمایند.
  3. مهلت خرید اسناد مناقصه: متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.6.18 بهای اسناد را واریز و اسناد مناقصه را از سایت دریافت نمایند.
  4. میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 000ر000ر030ر2(دو میلیارد و سی میلیون) ریال می‌باشد که مناقصه‌گران می‌بایستی جهت شرکت در مناقصه، مبلغ سپرده را به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا چک رمزدار بانکی به نام شرکت مخابرات ایران- منطقه تهران ارائه نمایند.
  5. مهلت نهایی نمودن LOM: متقاضیان باید جهت نهایی نمودن LOM از تاریخ 97.6.7 تا 97.6.21 به بخش فنی این شرکت به نشانی: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، ساختمان شاهد، طبقه 14، اتاق 1401، اداره کل طرح و مهندسی- اداره طرح و مهندسی دیتا مراجعه نمایند.
  6. آخرین مهلت و محل تحویل پاکت‌های پیشنهاد: متقاضیان باید حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97.6.31 پاکت‌های پیشنهادی خود را به نشانی: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، ساختمان شاهد، طبقه سوم، اتاق 302، معاونت مالی، تدارکاتی و منابع انسانی- اداره مالی و اداری، تحویل و رسید دریافت نمایند.
  7. زمان و مکان بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.7.1 در محل کمیسیون معاملات شرکت مخابرات ایران- منطقه تهران واقع در خیابان استاد نجات الهی شمالی، نرسیده به بیمارستان میرزا کوچک‌خان، ساختمان شماره یک مخابرات منطقه تهران، طبقه سوم.

 

                           روابط عمومی مخابرات منطقه تهران