مزایده

کد مزایده
281
عنوان مزایده
فروش تجهیزات مخابراتی و 5 تن آهن آلات و سیم رانژه اسقاط و خارج از رده
شماره مزایده
مزایده شماره 4.ت‏‏.97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/05/22
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/06/20 - 14:30
زمان آغاز خرید
1397/05/21 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/06/05 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

مزایده شماره 4.ت‏‏.97

فروش  تجهیزات مخابراتی و 5 تن آهن آلات و سیم رانژه اسقاط و خارج از رده    

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد تجهیزات مخابراتی و 5 تن آهن آلات و سیم رانژه اسقاط و خارج از رده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 0 دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد مزایده در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت (الف وب )تنظیم ولاک ومهر شده به نشانی ذیل تسلیم ورسید دریافت نمایند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 000ر000ر500 ریال (پانصد میلیون  ریال) می باشد0

2‏‏- بهای اسناد 000ر000ر2 ریال ( دو میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز دوشنبه مورخ 5‏/6‏/97می باشد0

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی: تاساعت 30‏‏‏:14  روز سه شنبه مورخ 20‏/6‏/97می باشد .

5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل تحویل پاکات به نشانی  : تهران‏‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏‏- ساختمان شاهد ‏‏‏-طبقه سوم‏‏‏- اتاق 302 ‏‏‏-واحد تدارکات اداره مالی ، اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی .

6‏‏‏- تاریخ برگزاری مزایده : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 21‏/6‏/97می باشد .

7‏‏‏‏- محل برگزاری مزایده : تهران خیابان نجات الهی شمالی طبقه سوم کمیسیون معاملات