حراج

کد حراج
241
عنوان حراج
فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور
شماره حراج
آگهی حراج عمومی شماره 5‏‏‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/05/07
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/05/29 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/05/07 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/05/15 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 5‏‏‏/97

فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور

       شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد حراج دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن برگ خرید اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏‏- بهای اسناد 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر60 ریال ( شصت میلیون ریال ) می باشد0  

2‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز  دوشنبه مورخ 15‏‏‏/05‏‏‏/97 می باشد0

3‏‏‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏‏‏‏/9 صبح روزدو شنبه مورخ 29‏‏/05‏‏/97 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات ایران منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

آدرس سايت اينترنتي شركت مخابرات منطقه تهران