مناقصه

کاربر گرامی، مناقصه مورد نظر از نوع محدود می‌باشد. چنانچه شرایط لازم برای شرکت در آن را ندارید از اقدام برای خرید آن خودداری کنید.
کد مناقصه
222
عنوان مناقصه
مناقصه محدود خرید 112 عدد کارتVDSL
شماره مناقصه
3/ت/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
4000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/05/03
نام روزنامه
------
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/05/21 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/05/03 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/05/10 - 23:59

بسمه تعالی

آگهی مناقصه محدود شماره 3/ت/97

خرید 112 عدد کارت VDSL

64 پورتی

دعوت شدگان به مناقصه محدود طی نامه شماره 100/97/822875 مورخ 97/5/2، باانتخاب گزینه "خرید اسناد" ، تکمیل مشخصات خود و پرداخت بهای اسناد می توانند اسناد مناقصه محدود را دریافت نمایند.