مزایده

کد مزایده
181.01
عنوان مزایده
اصلاحیه شماره یکفروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید باهنر و قدس
شماره مزایده
مزایده 2‏/ت‏/97
وضعیت
اصلاحیه
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/04/20
نام روزنامه
ایران
زمان آغاز خرید
1397/04/20 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/04/20 - 00:00

اصلاحیه شماره یک

مزایده 2‏/ت‏/97

 • بدینوسیله به اطلاع کلیه خریداران اسناد مزایده مذکور موضوع فروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید باهنر و قدس میر ساند :
  1‏- زمان بازدید ( ماده 5 شرایط مزایده ) از ساعت 9 صبح لغایت 13 روز شنبه مورخ 16‏/4‏/97 تا روز چهارشنبه مورخ 3‏/5‏/97 می باشد  .
  2‏- هزینه کارشناسی رسمی به ماده 2 شرایط مزایده اضافه می گردد :
  هزینه کارشناسی رسمی کالای مورد مزایده به عهده خریدار می باشد و مبلغ مزبور می بایست همزمان با واریز کل بهای کالای مورد فروش به حساب کارشناس رسمی دادگستری توسط برنده واریز و فیش مربوطه به اداره کل تدارکات و خدمات ارائه گردد .
  3‏- ضمناً متن صفحه اول طرح قرارداد به شرح ذیل اصلاح می گردد
 • فروشنده : شرکت مخابرات ایران منطقه تهران : دارای کد اقتصادی شماره 411111539153و شناسه ملی به شماره 101036427290 به نشانی : تهران خ استاد نجات الهی ساختمان ویلا به نمایندگی آقای سید علی ملک جعفریان به عنوان سرپرست مخابرات منطقه تهران و آقای ابوالفضل نظری به عنوان مدیر کل و ناظر مالی می باشد . بدیهی است سایر شرایط و مفاد مزایده به قوت خود باقیست .
   
                                                 اداره کل تدارکات  خدمات