حراج

کد حراج
161.01
عنوان حراج
اصلاحیه شماره یک فروش تجهیزات و اقلام اسقاط
شماره حراج
حراج 3‏‏/97
وضعیت
تمدید فروش اسناد و مهلت ارائه پیشنهاد
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1500000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/04/09
نام روزنامه
هفت صبح
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/04/25 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/03/30 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/04/16 - 23:59

اصلاحیه شماره یک فروش تجهیزات و اقلام اسقاط

حراج 3‏‏/97

 

  • بدینوسیله به اطلاع کلیه خریداران اسناد حراج مذکور موضوع فروش تجهیزات و اقلام اسقاط میر ساند :
  • ردیف های 4 و 5 لیست اداره کل مخابرات منطقه 8 تهران و ردیف 4 لیست اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران مربوط به باتری ها از لیست حذف گردید .
  • بدیهی است سایر شرایط و مفاد حراج به قوت خود باقیست .
                                           اداره کل تدارکات  خدمات