مناقصه

کد مناقصه
142.01
عنوان مناقصه
خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت
شماره مناقصه
آگهي تمدید مناقصه شماره 2‏‏‏/ت‏‏‏/97
وضعیت
تمدید فروش اسناد و مهلت ارائه پیشنهاد
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
5000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/04/09
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/04/24 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/04/09 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/04/13 - 23:59

آگهي  تمدید مناقصه شماره 2‏‏‏/ت‏‏‏/97

خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت

اداره کل تدارکات و خدمات

 

مخابرات منطقه تهران در نظر دارد نسبت به خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت از طريق برگزاري مناقصه عام  دو مرحله ای ، وفق اسناد مناقصه و مشخصات فني پيوست آن به صورت 100% ريالي اقدام نمايد. لذا اشخاص حقوقي داوطلب شرکت در مناقصه که از تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگی‌های فروش آنها ‌باشند مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي با رعايت موارد زير اسناد مناقصه را دريافت و با توجه کامل به مندرجات آن پيشنهاد خود را تنظيم و ارائه نمايند.

 1. بهاي اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه بايد بهاي اسناد به مبلغ 5.000.000 ريال (پنج میلیون ريال) را بصورت اینترنتی پرداخت نمایند.
 2. مهلت خريد اسناد: متقاضيان مي‌توانند ازتاریخ انتشار آگهی تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 13‏‏‏/4‏‏‏/97 بهاي اسناد را واريز و اسناد مناقصه را از سایت دريافت نمايند.
 3. ميزان سپرده شرکت در مناقصه: 1.500.000.000 (یک میلیارد و پانصد میلیون ) ریال مي‌باشد که مناقصه‌گران بايد جهت شرکت در مناقصه، مبلغ سپرده را به صورت ضمانتنامه بانکي يا چک تضمين شده بانکي يا چک رمزدار بانکي به نام شرکت مخابرات ایران‏‏‏- منطقه تهران  ارائه نمايند.
 4. آخرين مهلت و محل تحويل پاکت‌هاي پيشنهاد: متقاضيان بايد حداکثر تا ساعت14:30 روز شنبه مورخ 23‏‏‏/4‏‏‏/97 پاکت‌هاي پيشنهاد خود را به نشاني قید شده در بند 5 تحویل  و رسيد دريافت نمايند.
 5. محل تحويل اسناد : بزرگراه کردستان، نرسيده به خيابان ملاصدرا، ابتداي خيابان سهيل، ساختمان شاهد، طبقه سوم، اطاق 302، معاونت مالي، تدارکاتي و منابع انسانی ‏- اداره مالي و اداري‏.
 6. زمان و مکان بازگشايي پاکت‌هاي پيشنهاد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 24‏‏‏/4‏‏‏/97 در محل کميسیون معاملات شرکت مخابرات ایران منطقه تهران واقع در خيابان استاد نجات‌الهي شمالي،‌ نرسيده به بيمارستان ميرزا کوچک خان، ساختمان شماره یک مخابرات منطقه تهران، طبقه سوم.
   
   
  روابط عمومي مخابرات منطقه تهران