مزایده

کد مزایده
181
عنوان مزایده
فروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید باهنر و قدس
شماره مزایده
مزایده شماره 2.ت‏‏.97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
2000000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/04/09
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/05/07 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/04/09 - 00:00
زمان پایان خرید
1397/04/27 - 23:59

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

مزایده شماره 2.ت‏‏.97

فروش  سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید باهنر و قدس   

شرکت مخابرات منطقه ایران منطقه تهران در نظر دارد  سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید باهنر و قدس خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 0 دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد مزایده در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت (الف وب )تنظیم ولاک ومهر شده به نشانی ذیل تسلیم ورسید دریافت نمایند.

1‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 000ر000ر350 ریال (سیصدو پنجاه میلیون  ریال) می باشد0

2‏- بهای اسناد 000ر000ر2 ریال ( دو میلیون ریال ) میباشد .

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهار شنبه مورخ 97.4.27می باشد0

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی: تاساعت 30‏‏‏:14 صبح روز شنبه مورخ 97.5.6 می باشد .

5‏‏‏‏‏‏‏‏‏- محل تحویل پاکات به نشانی  : تهران‏‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏‏-نبش خیابان سهیل‏‏- ساختمان شاهد ‏‏-طبقه سوم‏‏- اتاق 302 ‏‏-واحد تدارکات اداره مالی ، اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی .

6‏‏- تاریخ برگزاری مزایده : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.5.7می باشد .

7‏‏‏- محل برگزاری مزایده : تهران خیابان نجات الهی شمالی طبقه سوم کمیسیون معاملات

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران