حراج

کد حراج
140
عنوان حراج
فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی
شماره حراج
اصلاحیه شماره یک حراج 1‏/97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1500000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/02/11
نام روزنامه
هفت صبح
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/31 - 09:30
زمان آغاز خرید
1397/02/09 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/02/30 - 16:00

اصلاحیه شماره یک

حراج 1‏/97

 

  • بدینوسیله به اطلاع کلیه خریداران اسناد حراج مذکور موضوع فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی میر ساند :
  • یک برگ لیست به تعداد 21 ردیف اقلام به تجهیزات و لیست حراج اضافه می گردد . ضمناً زمان بازدید تا روز یکشنبه مورخ 30‏/2‏/97 از ساعت 9 لغایت 14 تمدید می گردد .
  • بدیهی است سایر شرایط و مفادحراج به قوت خود باقیست .