مزایده

کد مزایده
138
عنوان مزایده
فروش انواع کابل تت
شماره مزایده
مزایده شماره 1.ت‏‏.97
وضعیت
جدید
منطقه
اداره کل تدارکات و خدمات
هزینه اسناد (به ریال)
1500000
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه
1397/02/18
نام روزنامه
ایران
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/03/20 - 14:30
زمان آغاز خرید
1397/02/18 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/03/09 - 16:00

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

مزایده شماره 1.ت‏‏.97

فروش انواع کابل تت 

شرکت مخابرات منطقه ایران منطقه تهران در نظر دارد انواع کابلهای تت خود را از طریق مزایده عمومی استخراج و به فروش برساند 0 شرکتهای حقوقی واجد صلاحیت و دارای سابقه کار در این رابطه می توانند از زمان درج آگهی نسبت به خرید اسناد مزایده در سایت اقدام و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت (الف وب )تنظیم ولاک ومهر شده به نشانی ذیل تسلیم ورسید دریافت نمایند..

1‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 000ر000ر000ر3 ریال (سه میلیارد ریال) می باشد0

2‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهار شنبه مورخ 9‏.3‏‏.97 می باشد0

3‏‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی: تاساعت 30‏‏‏:14 صبح روز شنبه مورخ 19‏‏‏.3‏‏‏.97 می باشد .

4‏‏‏‏‏‏‏‏- محل تحویل پاکات به نشانی  : تهران‏- بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا ‏-نبش خیابان سهیل‏- ساختمان شاهد ‏-طبقه سوم‏- اتاق 302 ‏-واحد تدارکات اداره مالی ، اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی .

 5‏- تاریخ برگزاری مزایده : ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 97.3.20 می باشد .

6‏‏- محل برگزاری مزایده : تهران خیابان نجات الهی شمالی طبقه سوم کمیسیون معاملات

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران