مناقصه

کد مناقصه
6
عنوان مناقصه
انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای Wll ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات شهیدان مفتح و تندگویان
شماره مناقصه
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 13 . م2 . 96
وضعیت
جدید
منطقه
منطقه ۲
هزینه اسناد (به ریال)
109000
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
تاریخ بازگشایی پاکات
1397/02/10 - 09:00
زمان آغاز خرید
1397/01/19 - 07:30
زمان پایان خرید
1397/01/28 - 16:00

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  13 . م2 . 96  

انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات شهیدان مفتح و تندگویان

دستگاه مناقصه گذار

اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران

موضوع مناقصه

انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای Wll ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات شهیدان مفتح و تندگویان

میزان سپرده شرکت در مناقصه

200‏‏/220‏‏/437   ریال(چهارصد و سی وهفت میلیون و دویست و بیست هزار و دویست ریال)صرفاً دروجه  شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

از روز یکشنبه مورخه 19.1.97

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 28. 1.97

محل دریافت اسناد مناقصه

تهران، بلوار آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان شهید یزدانپناه، پلاک 58، اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران، واحد دبیرخانه

بهای فروش اسناد مناقصه

مبلغ 109,000 (یکصد و نه هزار ریال) واریز به حساب شماره 1769961978 نزد بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با شماره شناسه 174388027168

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد

قبل از ساعت 14:30 روز یک شنبه مورخه 9‏.2‏.97

محل ارائه پیشنهاد

آدرس دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون(مرحله اول)

ساعت :009 صبح روز دوشنبه مورخه 10. 2.97 به نشانی فوق، طبقه سوم، سالن کنفرانس

توضیحات

دارا بودن کد اقتصادی، شناسه ملی و سوابق مفید ومرتبط باموضوع کار  الزامی بوده و سایر شرایط لازم در اسناد مناقصه قید گردیده است.

 

                                                                                                              روابط عمومی مخابرات منطقه تهران