مناقصه ها

36 items found, displaying all items.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید زمان پایان خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 336 خرید 4 قلم انواع کابل ایرکورکانالی آگهی مناقصه شماره 12/ت/97 30,000,000 1397/12/04 - 00:00 1397/12/13 - 23:59 1397/12/21 - 09:00 ---
2 335 خرید دو لینک تجهیزات رادیویی آگهی مناقصه شماره 13/ت/97 2,000,000 1397/12/04 - 00:00 1397/12/14 - 23:59 1397/12/22 - 09:00 ---
3 334 مناقصه محدود خرید 50دستگاه MA5622A و 30 عدد کارت H805GPFD 15/ت/97 3,000,000 1397/12/01 - 00:00 1397/12/07 - 23:59 1397/12/15 - 11:00 قابل خرید
4 333 مناقصه محدود خرید 100 دستگاه Mini Dslam 5616 هواوی 14/ت/97 3,000,000 1397/12/01 - 00:00 1397/12/07 - 23:59 1397/12/15 - 09:00 قابل خرید
5 329 خرید 18 قلم تجهیزات یدکی دیتا آگهی مناقصه شماره 11/ت/97 2,000,000 1397/11/28 - 00:00 1397/12/08 - 23:59 1397/12/20 - 09:00 قابل خرید
6 327 نصب و راه اندازی 7 دستگاه GPON در محدوده اداره مخابرات بومهن آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 3 . م7 . 97 500,000 1397/11/13 - 00:00 1397/11/24 - 23:59 1397/12/06 - 10:00 ---
7 325 اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال نیمه ترنکی (شهرجدید پرند) مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره2.م5. 97 108,000 1397/11/06 - 00:00 1397/11/16 - 23:59 1397/11/30 - 09:00 ---
8 311 خريد 4 قلم تجهيزات يدکي هایبرید آگهي مناقصه شماره 10 /ت /97 2,000,000 1397/09/26 - 00:00 1397/10/04 - 23:59 1397/10/16 - 09:00 ---
9 309.01 خرید تجهیزات رادیویی اصلاحیه شماره یک مناقصه شماره 9/ت/97 ---
10 309 خرید تجهیزات رادیویی آگهی مناقصه شماره 9/ت/97 2,000,000 1397/09/20 - 00:00 1397/09/26 - 23:59 1397/10/09 - 09:00 ---
11 304.01 نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مکانیکی و بهداشتی در سطح اداره کل، مراکز و ادارات تابعه تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 . م7 . 97 500,000 1397/10/10 - 00:00 1397/10/15 - 23:59 1397/10/24 - 10:00 ---
12 304 نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مکانیکی و بهداشتی در سطح اداره کل، مراکز و ادارات تابعه آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 . م7 . 97 500,000 1397/09/10 - 00:00 1397/09/21 - 23:59 1397/10/05 - 10:00 ---
13 299 خرید 5 قلم انواع کابل ایرکورکانالی آگهی مناقصه شماره 8/ت/97 2,000,000 1397/08/21 - 00:00 1397/09/07 - 23:59 1397/09/20 - 09:00 ---
14 296 خرید کابل دراپ نوری 12 کر هوایی آگهی مناقصه شماره 6/ت/97 2,000,000 1397/08/02 - 00:00 1397/08/15 - 23:59 1397/08/29 - 09:00 ---
15 294 خرید 35 قلم تجهیزات یدکی دیتا آگهی مناقصه شماره 5/ت/97 2,000,000 1397/07/18 - 00:00 1397/08/15 - 23:59 1397/08/27 - 09:00 ---
16 284 اجرای عملیات فیبر دسترسی توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان شهرجدید پرند (ترنکی) یک مرحله ای شماره1.م5. 97 108,000 1397/07/02 - 00:00 1397/07/11 - 23:59 1397/07/24 - 09:00 ---
17 282.02 خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR 9010 (Gateway) 4/ت/97 2,000,000 1397/07/01 - 00:00 1397/07/18 - 23:59 1397/07/29 - 09:00 ---
18 282.01 خرید تجهیزات یدکی روترهای (Gateway) ASR 9010 شماره 4‏/ت‏/97 2,000,000 1397/07/01 - 00:00 1397/07/18 - 00:00 1397/07/29 - 09:00 ---
19 282 خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR9010 (Gateway) آگهی مناقصه 4/ت/97 2,000,000 1397/05/30 - 00:00 1397/06/18 - 23:59 1397/07/01 - 09:00 ---
20 261 تهیه و تامین قطعات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای مخابراتی ادارات و مراکــز تابعه و ساختمانهای ستادی اداره کل منطقه 8 مخابراتی ( با تامین مصالح و ملزومات ) آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره1. م8 . 97 100,000 1397/05/13 - 00:00 1397/05/24 - 23:59 1397/06/05 - 10:00 ---
21 222 مناقصه محدود خرید 112 عدد کارتVDSL 3/ت/97 4,000,000 1397/05/03 - 00:00 1397/05/10 - 23:59 1397/05/21 - 09:00 ---
22 189.01 نگهداری و راهوری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ادارات و مراکز تابعه تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 1.م3. 97 54,500 1397/05/20 - 00:00 1397/05/30 - 23:59 1397/06/13 - 09:00 ---
23 189 نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ادارات و مراکز تابعه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره1. م3. 97 54,500 1397/04/25 - 00:00 1397/05/03 - 23:59 1397/05/16 - 10:00 ---
24 186.01 اجرای عملیات طرح  توسعه شبکه کابل شهرک صنعتی خوارزمی در محدوده اداره پاکدشت 2. م3. 97 54,500 1397/07/10 - 00:00 1397/07/21 - 23:59 1397/08/01 - 09:00 ---
25 186 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل شهرک صنعتی خوارزمی در محدوده اداره پاکدشت آگهی مناقصه عمومی شماره 2. م3. 97 54,500 1397/04/25 - 00:00 1397/05/03 - 23:59 1397/05/16 - 09:00 ---
26 142.03 اصلاحیه شماره 3 مناقصه 2/ت/97 ------- 0 1397/04/17 - 00:00 1397/04/17 - 00:00 ---
27 142.02 خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت اصلاحیه شماره یک و دو مناقصه 2/ت/97 5,000,000 1397/04/13 - 00:00 1397/04/13 - 00:00 ---
28 142.01 خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت آگهي تمدید مناقصه شماره 2‏‏‏/ت‏‏‏/97 5,000,000 1397/04/09 - 00:00 1397/04/13 - 23:59 1397/04/24 - 09:00 ---
29 142 خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت اداره کل تدارکات و خدمات آگهي مناقصه شماره 2‏‏‏/ت‏‏‏/97 5,000,000 1397/03/22 - 00:00 1397/04/02 - 23:59 1397/04/11 - 09:00 ---
30 139.01 نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 81,750 1397/05/02 - 00:00 1397/05/15 - 23:59 1397/06/19 - 10:00 ---
31 139 نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1 . م7 . 97 81,750 1397/02/30 - 07:30 1397/03/09 - 16:00 1397/04/11 - 10:00 ---
32 7.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز مخابرات شهید عربسرخی و شهید درزی با تامین مصالح و ملزومات 14. م3. 96 54,500 1397/02/08 - 07:30 1397/02/19 - 16:00 1397/03/01 - 09:00 ---
33 7 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و درزی با تامین مصالح و ملزومات تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره14. م3. 96 54,500 1397/01/14 - 07:30 1397/01/22 - 16:00 1397/02/04 - 09:00 ---
34 4.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات پاکدشت با تامین مصالح و ملزومات شماره 17. م3. 96 79,000 1397/02/10 - 07:30 1397/02/19 - 16:00 1397/03/01 - 11:00 ---
35 3.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکزملت با تامین مصالح و ملزومات تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره16. م3. 96 54,500 1397/01/14 - 07:30 1397/01/22 - 16:00 1397/02/04 - 11:00 ---
36 3.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز مخابرات ملت با تامین مصالح و ملزومات شماره 16. م3. 9 54,500 1397/02/10 - 07:30 1397/02/19 - 16:00 1397/03/01 - 10:00 ---