مناقصه ها

29 items found, displaying all items.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 294 خرید 35 قلم تجهیزات یدکی دیتا آگهی مناقصه شماره 5/ت/97 2000000 1397/07/18 - 00:00 1397/08/27 - 09:00 قابل خرید
2 284 اجرای عملیات فیبر دسترسی توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان شهرجدید پرند (ترنکی) یک مرحله ای شماره1.م5. 97 108000 1397/07/02 - 00:00 1397/07/24 - 09:00 ---
3 282.02 خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR 9010 (Gateway) 4/ت/97 2000000 1397/07/01 - 00:00 1397/07/29 - 09:00 ---
4 282.01 خرید تجهیزات یدکی روترهای (Gateway) ASR 9010 شماره 4‏/ت‏/97 2000000 1397/07/01 - 00:00 1397/07/29 - 09:00 ---
5 282 خرید تجهیزات یدکی روترهای ASR9010 (Gateway) آگهی مناقصه 4/ت/97 2000000 1397/05/30 - 00:00 1397/07/01 - 09:00 ---
6 261 تهیه و تامین قطعات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای مخابراتی ادارات و مراکــز تابعه و ساختمانهای ستادی اداره کل منطقه 8 مخابراتی ( با تامین مصالح و ملزومات ) آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره1. م8 . 97 100000 1397/05/13 - 00:00 1397/06/05 - 10:00 ---
7 222 مناقصه محدود خرید 112 عدد کارتVDSL 3/ت/97 4000000 1397/05/03 - 00:00 1397/05/21 - 09:00 ---
8 189.01 نگهداری و راهوری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ادارات و مراکز تابعه تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 1.م3. 97 54500 1397/05/20 - 00:00 1397/06/13 - 09:00 ---
9 189 نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ادارات و مراکز تابعه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره1. م3. 97 54500 1397/04/25 - 00:00 1397/05/16 - 10:00 ---
10 186.01 اجرای عملیات طرح  توسعه شبکه کابل شهرک صنعتی خوارزمی در محدوده اداره پاکدشت 2. م3. 97 54500 1397/07/10 - 00:00 1397/08/01 - 09:00 ---
11 186 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل شهرک صنعتی خوارزمی در محدوده اداره پاکدشت آگهی مناقصه عمومی شماره 2. م3. 97 54500 1397/04/25 - 00:00 1397/05/16 - 09:00 ---
12 142.03 اصلاحیه شماره 3 مناقصه 2/ت/97 ------- -------- 1397/04/17 - 00:00 ---
13 142.02 خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت اصلاحیه شماره یک و دو مناقصه 2/ت/97 5000000 1397/04/13 - 00:00 ---
14 142.01 خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت آگهي تمدید مناقصه شماره 2‏‏‏/ت‏‏‏/97 5000000 1397/04/09 - 00:00 1397/04/24 - 09:00 ---
15 142 خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت اداره کل تدارکات و خدمات آگهي مناقصه شماره 2‏‏‏/ت‏‏‏/97 5000000 1397/03/22 - 00:00 1397/04/11 - 09:00 ---
16 139.01 نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 81750 1397/05/02 - 00:00 1397/06/19 - 10:00 ---
17 139 نگهداری فیبر سیستم های انتقال ادارات الحاقی آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1 . م7 . 97 81750 1397/02/30 - 07:30 1397/04/11 - 10:00 ---
18 132 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات قرچک با تامین مصالح و ملزومات مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 11. م3. 96 54500 1397/01/27 - 07:30 1397/02/18 - 09:00 ---
19 129 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت شهید کرمی و بخششی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 10.م96.6 109000 1397/02/02 - 07:30 1397/02/25 - 10:00 ---
20 128 واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت و دیتای مخابرات منطقه تهران آگهي مناقصه شماره 1‏‏/ت‏‏/97 1000000 1397/01/22 - 07:30 1397/02/16 - 09:00 ---
21 7.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز مخابرات شهید عربسرخی و شهید درزی با تامین مصالح و ملزومات 14. م3. 96 54500 1397/02/08 - 07:30 1397/03/01 - 09:00 ---
22 7 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و درزی با تامین مصالح و ملزومات تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره14. م3. 96 54500 1397/01/14 - 07:30 1397/02/04 - 09:00 ---
23 6 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای Wll ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات شهیدان مفتح و تندگویان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 13 . م2 . 96 109000 1397/01/19 - 07:30 1397/02/10 - 09:00 ---
24 4.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات پاکدشت با تامین مصالح و ملزومات شماره 17. م3. 96 79000 1397/02/10 - 07:30 1397/03/01 - 11:00 ---
25 4 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات پاکدشت با تامین مصالح و ملزومات آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 17. م3. 79000 1397/01/14 - 07:30 1397/02/04 - 10:00 ---
26 3.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکزملت با تامین مصالح و ملزومات تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره16. م3. 96 54500 1397/01/14 - 07:30 1397/02/04 - 11:00 ---
27 3.01 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز مخابرات ملت با تامین مصالح و ملزومات شماره 16. م3. 9 54500 1397/02/10 - 07:30 1397/03/01 - 10:00 ---
28 2.01 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز پرظرفیت و کم ظرفیت ادارات مخابرات دماوند و فیروزکوه با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 1 . م7 . 96 81750 1397/01/18 - 07:30 1397/02/17 - 09:00 ---
29 1.01 نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و... مراکز ولیعصر(عج) و شهید نظری با تامین مصالح و ملزومات ( ترنکی ) تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 5 . م7 . 96 81750 1397/01/18 - 07:30 1397/02/17 - 10:30 ---