فراخوان ها

8 items found, displaying all items.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید زمان پایان خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 331 اجرای عملیات توسعه طرح های OCDF در کلیه مناطق مخابرات تهران آگهی فراخوان ---
2 330 اجرای عملیات توسعه طرح های OCDF در کلیه مناطق مخابرات تهران 6 ---
3 326 فراخوان فروش کابل ایر کور کانالی دست دوم 5 500,000 1397/11/03 - 00:00 1397/11/08 - 23:59 1397/11/17 - 10:00 ---
4 306 شناسایی شرکت‌های واجد شرایط و دارای صلاحیت جهت اجرای سیستم ارت مراکز و سایت‌های مخابراتی آگهی فراخوان ---
5 300 آگهی فراخوان ، خود اظهاری در بانک اطلاعاتی سامانه مدیریت زنجیره تامین SCM 1 1397/08/30 - 00:00 1397/08/30 - 23:59 ---
6 297 بهره برداری از مجموعه ورزشی شهید مفتح 1 30,000,000 1397/08/12 - 00:00 1397/08/20 - 23:59 1397/08/28 - 10:00 ---
7 292 انجام خدمات پزشکی و درمانی در حد فوریتهای پزشکی 2 0 1397/07/07 - 00:00 1397/07/17 - 23:59 1397/07/18 - 09:00 ---
8 290 بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی و رفاهی باغ کن 1 50,000,000 1397/07/04 - 00:00 1397/07/10 - 23:59 1397/07/18 - 10:00 ---