حراج ها

9 items found, displaying all items.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید زمان پایان خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 286 فروش تجهیزات DVM آگهی حراج عمومی شماره 7‏‏‏.97 1,000,000 1397/07/01 - 00:00 1397/07/11 - 23:59 1397/06/31 - 09:30 ---
2 283 فروش 10 تن انواع سیم و کابل آگهی حراج عمومی شماره 6‏‏ر97 1,000,000 1397/06/17 - 00:00 1397/06/21 - 23:59 1397/07/04 - 09:30 ---
3 241 فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور آگهی حراج عمومی شماره 5‏‏‏/97 1,000,000 1397/05/07 - 00:00 1397/05/15 - 23:59 1397/05/29 - 09:30 ---
4 187 فروش خرده رانژه و کابل جمع آوری شده آگهی حراج عمومی شماره 4‏‏‏/97 1,000,000 1397/04/20 - 00:00 1397/05/03 - 23:59 1397/05/15 - 10:00 ---
5 161.01 اصلاحیه شماره یک فروش تجهیزات و اقلام اسقاط حراج 3‏‏/97 1,500,000 1397/03/30 - 00:00 1397/04/16 - 23:59 1397/04/25 - 09:30 ---
6 161 فروش تجهیزات و اقلام اسقاط آگهی حراج عمومی شماره 3‏‏/97 1,500,000 1397/03/30 - 00:00 1397/04/16 - 23:59 1397/04/25 - 09:30 ---
7 141 فروش کابل کواکسیال مرکز سلیمانی و یکدستگاه Dslam‏-MA5605 خارج از رده انبار ملزومات آگهی حراج عمومی شماره 2‏‏/97 1,000,000 1397/02/26 - 11:00 1397/03/09 - 16:00 1397/03/21 - 09:30 ---
8 140 فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی اصلاحیه شماره یک حراج 1‏/97 1,500,000 1397/02/09 - 07:30 1397/02/30 - 16:00 1397/02/31 - 09:30 ---
9 135 فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی آگهی حراج عمومی شماره 1‏/97 1,500,000 1397/02/09 - 12:00 1397/02/22 - 16:00 1397/02/31 - 09:30 ---