حراج ها

15 items found, displaying all items.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید زمان پایان خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 332.01 اصلاحیه فروش تجهیزات تاسیساتی اسقاط حراج شماره 12‏/97 ---
2 332 فروش تجهیزات تاسیساتی اسقاط حراج شماره 12 ‏/97 1,000,000 1397/12/01 - 00:00 1397/12/11 - 23:59 1397/12/20 - 09:30 ---
3 328 فروش اقلام و تجهیزات دندانپزشکی حراج شماره 11‏/97 2,000,000 1397/11/17 - 00:00 1397/11/24 - 23:59 1397/12/06 - 09:30 ---
4 324 فروش سیم رانژه و خرده سیم و کابل حراج شماره 10‏/97 1,000,000 1397/10/15 - 00:00 1397/11/03 - 23:59 1397/11/15 - 09:30 ---
5 312 فروش تجهیزات و اقلام تاسیساتی اسقاط و ict روستایی حراج شماره 9‏/97 2,000,000 1397/10/03 - 00:00 1397/10/12 - 23:59 1397/10/24 - 09:30 ---
6 305 فروش تجهیزات و اقلام اقساط آگهی حراج عمومی شماره 8‏‏.97 1,000,000 1397/09/17 - 00:00 1397/09/21 - 23:59 1397/09/28 - 09:30 ---
7 286 فروش تجهیزات DVM آگهی حراج عمومی شماره 7‏‏‏.97 1,000,000 1397/07/01 - 00:00 1397/07/11 - 23:59 1397/06/31 - 09:30 ---
8 283 فروش 10 تن انواع سیم و کابل آگهی حراج عمومی شماره 6‏‏ر97 1,000,000 1397/06/17 - 00:00 1397/06/21 - 23:59 1397/07/04 - 09:30 ---
9 241 فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور آگهی حراج عمومی شماره 5‏‏‏/97 1,000,000 1397/05/07 - 00:00 1397/05/15 - 23:59 1397/05/29 - 09:30 ---
10 187 فروش خرده رانژه و کابل جمع آوری شده آگهی حراج عمومی شماره 4‏‏‏/97 1,000,000 1397/04/20 - 00:00 1397/05/03 - 23:59 1397/05/15 - 10:00 ---
11 161.01 اصلاحیه شماره یک فروش تجهیزات و اقلام اسقاط حراج 3‏‏/97 1,500,000 1397/03/30 - 00:00 1397/04/16 - 23:59 1397/04/25 - 09:30 ---
12 161 فروش تجهیزات و اقلام اسقاط آگهی حراج عمومی شماره 3‏‏/97 1,500,000 1397/03/30 - 00:00 1397/04/16 - 23:59 1397/04/25 - 09:30 ---
13 141 فروش کابل کواکسیال مرکز سلیمانی و یکدستگاه Dslam‏-MA5605 خارج از رده انبار ملزومات آگهی حراج عمومی شماره 2‏‏/97 1,000,000 1397/02/26 - 11:00 1397/03/09 - 16:00 1397/03/21 - 09:30 ---
14 140 فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی اصلاحیه شماره یک حراج 1‏/97 1,500,000 1397/02/09 - 07:30 1397/02/30 - 16:00 1397/02/31 - 09:30 ---
15 135 فروش تجهیزات ترانزیت خاموش مرکز شهید قندی آگهی حراج عمومی شماره 1‏/97 1,500,000 1397/02/09 - 12:00 1397/02/22 - 16:00 1397/02/31 - 09:30 ---