مزایده ها

10 items found, displaying all items.
ردیف کد آگهی عنوان آگهی شماره آگهی هزینه اسناد (به ریال) زمان آغاز خرید زمان پایان خرید تاریخ بازگشایی پاکات وضعیت
1 310.01 فروش تجهیزات دندانپزشکی اصلاحیه شماره یک مزایده 10‏/ت‏/97 ---
2 310 فروش اقلام و تجهیزات پزشکی مزایده شماره م 10 .ت .97 2,000,000 1397/09/20 - 00:00 1397/10/15 - 23:59 1397/10/25 - 09:00 ---
3 307 فروش انواع سیم وکابل اسقاط مناطق 2و4و5و7 مزایده شماره م 9.ت.97 2,000,000 1397/09/18 - 00:00 1397/10/05 - 23:59 1397/10/17 - 09:00 ---
4 298 فروش املاک موسسه افق پایتخت 1/هـ/97 700,000 1397/08/13 - 00:00 1397/08/26 - 23:59 1397/09/11 - 10:00 ---
5 295 فروش انواع کابل تت مزایده شماره 8.ت‏‏.97 2,000,000 1397/08/03 - 00:00 1397/08/16 - 23:59 1397/08/28 - 09:00 ---
6 293 فروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید قندی و قدس مزایده شماره م 6 .ت .97 2,000,000 1397/07/11 - 00:00 1397/07/25 - 23:59 1397/08/06 - 09:00 ---
7 281 فروش تجهیزات مخابراتی و 5 تن آهن آلات و سیم رانژه اسقاط و خارج از رده مزایده شماره 4.ت‏‏.97 2,000,000 1397/05/21 - 00:00 1397/06/05 - 23:59 1397/06/20 - 14:30 ---
8 181.01 اصلاحیه شماره یکفروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید باهنر و قدس مزایده 2‏/ت‏/97 1397/04/20 - 00:00 1397/04/20 - 00:00 ---
9 181 فروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مراکز شهید باهنر و قدس مزایده شماره 2.ت‏‏.97 2,000,000 1397/04/09 - 00:00 1397/04/27 - 23:59 1397/05/07 - 09:00 ---
10 138 فروش انواع کابل تت مزایده شماره 1.ت‏‏.97 1,500,000 1397/02/18 - 07:30 1397/03/09 - 16:00 1397/03/20 - 14:30 ---