((( نحوه آزادسازی اوراق سهام ترجیحی )))

----------------------------------------------------

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص آزاد سازی سهام ترجیحی کارکنان به آگاهی میرساند نظر به اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

از تاریخ 1/7/97 آزاد سازی سهام مذکور را منوط به ثبت نام سهامداران در سیستم سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) نموده است و در سامانه مذکور

اطلاعات سجلی اشخاص ، نوع حساب و سایر اطلاعات شخصی باید ثبت گردد لذا کلیه همکاران شرکت که دارای سهام ترجیحی می باشند

جهت آزادسازی اوراق سهام خود باید دو مرحله زیر را انجام دهند

----------------------------------------------------

1 - در سامانه سجام ثبت نام نموده و با واریز وجه و تکمیل مراحل ثبت نام و اطلاعات ، کد پیگیری 10 رقمی خود را که از طریق پیامک برای آنها ارسال می شود ، دریافت نمایند.

آدرس سامانه سجام : ( http://dara.csdiran.com/sejam )

----------------------------------------------------

2 - در سامانه مخابرات وارد شده و در سیستم سهام ، کد پیگیری دریافت شده را در محل پیش بینی شده ثبت نمایند.

آدرس سامانه مخابرات : ( http://sso.tct.ir )